top of page

 מעבד ומפיק מוזיקלי: רע מוכיח

משתתפים: נינט טייב, שי צברי, מאיה בלזיצמן, יהודה קיסר.

ייחודו של המופע הוא בכך שלמעשה המבצעים כמו גם הלהקה מהווים אנסמבל ונוכחותם על הבמה היא לאורך כל המופע.

הוצג לראשונה במגדל דוד במסגרת פסטיבל ישראל 2015 !

8-10 מוזיקאים על הבמה כולל נגנים .

.אורך מופע - 80 דקות

bottom of page