top of page

 מי 

   יגאל 

 בשן 

מילים ולחן: יגאל בשן * הוקלט בשנת 2007

מילים ולחן: טל שגב ויעקב למאי * הוקלט בשנת 2007. 

 

 

מי

תפרגן לי כמו שאת אהובתי

תהיה שם

מול הרוח בשבילי

תגידי מי

תגידי מי

מי

שרוצה תמיד להיות לטובתי

כשאני זה את

ואת זה גם אני

זה בגללך או בגללי

מי

מתקרבת לשבעת

פלאי עולם

אני נושם אותך משמע אני קיים

והחיוך שלך נשאר

גם כשאני

נרדם

כי מי

מתקרבת לשבעת

פלאי עולם

אני נושם אותך משמע אני קיים

את החומה שמנצחת את כולם

מי

תהפוך את העולם

רק בשבילי

תפצח את הקוד האנושי

שלי שלך

שלך שלי

מי

שעברה לגור מזמן בנשמתי

תייצר רק חלומות בעבורי

אל תשתני

אל תשני

 

bottom of page